0

kandydatów

Etat Kierownik oddziału

Firma: Urząd Morski w Gdyni miejsce pracy: Gdynia

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 85871

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: -praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 metrów, zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie.


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - schodołaz- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje oraz określa zakres i rodzaje przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • uczestniczy w okresowych przeglądach wybranych obiektów budowlanych, nadzoruje pracę inspektorów dokonujących okresowych przeglądów i oceny stanu technicznego obiektów
 • uczestniczy w naradach związanych z opracowywanymi przeglądami technicznymi i uzgadnia zakres opracowywanych projektów technicznych w zakresie kubatury, mediów, wyposażenia w projektowanych obiektach oraz zakresów niezbędnych remontów w obiektach istniejących
 • monitoruje zmiany przepisów prawnych, informuje pracowników o zmianach oraz zapoznaje z obowiązującymi instrukcjami i procedurami
 • wykonuje okresowe (roczne i pięcioletnie) przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych oraz sporządza protokoły pokontrolne
 • podejmuje działania w zakresie przekazywania i nabywania nieruchomości zabudowanych niezbędnych dla realizacji celów statutowych Urzędu
 • bierze udział w odbiorach dostaw, robót budowlanych i uczestniczy w postępowaniach przetargowych w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych
 • zleca i realizuje remonty planowe i awaryjne obiektów budowlanych oraz je rozlicza
 • opracowuje dane do planów: budżetowych, inwestycyjnych, remontowych, opiniuje sprawy wg kompetencji Oddziału, przekazuje dane do sprawozdań i planów opracowywanych w Urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: budownictwo lub w zakresie utrzymania budynków
 • minimum 2 lata lub 3 lata posiadania uprawnień budowlanych i wykonywania samodzielnych funkcji w procesie budowlanym
 • posiadanie uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • znajomość przepisów prawa w zakresie udzielania zamówień publicznych i innych związanych z realizacją umów
 • znajomość zasad gospodarowania nieruchomościami i utrzymania obiektów budowlanych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe o profilu zarządzania nieruchomościami/zarządzania finansami publicznymi
 • przeszkolenie w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • praca na stanowisku związanym z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • doświadczenie w zakresie administrowania lokalami użytkowymi i mieszkalnymi
 • znajomość przepisów prawa pracy i kierowania pracą zespołu
 • znajomość zasad obsługi elektronicznego obiegu dokumentów

APLIKUJ TERAZ


Pozostałe oferty pracy w firmie Urząd Morski w Gdyni
Etat Specjalista w firmie: Urząd Morski w Gdyni miejsce pracy: Gdynia 12-10-2021
Etat Starszy specjalista w firmie: Urząd Morski w Gdyni miejsce pracy: Gdynia 07-10-2021
Etat Starszy specjalista w firmie: Urząd Morski w Gdyni miejsce pracy: Gdynia 01-10-2021
Etat Starszy inspektor w firmie: Urząd Morski w Gdyni miejsce pracy: Gdynia 30-09-2021

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 13-10-2021
Wyświetleń: 1